Copyright© Ilse Vangeel 2012
chiropraxie voor paardenilse vangeel
CHIROPRAXIE
Behandeling
NL FR EN

Behandeling

Blokkades worden gecorrigeerd met één of meerdere Adjustments. Daarnaast kan er gewerkt worden met andere technieken zoals myofasciale release therapie, Stammer Kinetics, dry needling, mobilisaties en stretchings al naargelang de noden van het paard.

De meeste paarden laten een behandeling goed toe omdat ze al snel een ontlasting voelen. Sommige paarden hebben zo erge rugpijn dat, omwille van de grote spierspanning, er onvoldoende nauwkeurig gelokaliseerd en gemanipuleerd kan worden. In deze gevallen wordt er gewerkt onder lichte sedatie, ook om het comfort van het paard te verhogen. Ook bij paarden die extreem angstig of agressief zijn, kan een lichte sedatie toegediend worden. Er wordt zeker altijd eerst getracht om te werken zonder verdoving en in de meeste gevallen lukt dit ook.

chiropractisch adjustmentchiropractisch adjustment

Na de behandeling

Om niet te interfereren met het effect van een behandeling wordt er standaard geadviseerd om het paard in de 2 dagen volgend op de behandeling niet te rijden of werken. Verder is dit afhankelijk van de bevindingen tijdens het onderzoek. Het is wel belangrijk dat het paard vrij kan bewegen, liefst op de weide.

Sommige paarden kunnen wat stijf zijn 1-2 dagen, in zeldzame gevallen langer, na de behandeling. Dit gaat meestal spontaan voorbij.

Bij voorkeur wordt het paard niet bekapt of beslagen net vóór of na een behandeling.

Aantal behandelingen

Het effect van een behandeling is pas maximaal ongeveer 2-3 weken na de behandeling. Na 3 weken wordt u telefonisch gecontacteerd om het effect te beoordelen en om de verdere aanpak te bespreken. Bij vele paarden is er al een duidelijk verschil merkbaar na 1 sessie, soms zijn 2 of 3 behandelingen nodig.

Indien er geen of enkel een kortdurende respons op de behandeling is en er een vermoeden is van onderliggende problematiek zoals bijvoorbeeld kissing spines wordt u doorverwezen voor verdere diagnostiek.

Voor paarden met een wervelkolom in goede gezondheid wordt een preventieve controle aangeraden 1 keer per jaar.